YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

Üretim Alanlarında Sürekli İyileştirme Uygulamaları Eğitimi 

25

EĞİTİMİN İÇERİĞİSürekli iyileştirmenin amacı nedir?Standartlaştırmanın önemiHızlı Reaksiyon Sistemi oluşturmaPaydaşlar arası etkin iletişim ağı oluşturmaKalıcı problem çözmeSüreç doğrulamaHEDEFLENEN SONUÇÜretim bölümlerinde belirli hat veya alanlarda standartların oluşturulması ve iyileştirilmesi, hızlı reaksiyon sisteminin yürütülmesi ve iyileştirilmesi, paydaşlar arasında etkin iletişim ağının oluşturulması, problemlerin kalıcı olarak çözülmesi ve süreç doğrulamanın etkin uygulanmasının sağlanması
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

20

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde, 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3‘te yer alan hükümlere göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”30 Haziran 2015 den itibaren yürülüğe girmiş olan bu zorunluluk şu firmaları kapsamaktadır: “Tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeleri.”Kimler Başvurabilir?Geleceğin mesleği için gerçekleştirilecek TMGD eğitimlerine katılmak için ön koşullar:- Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmakGerekli Belgeler:– Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası içeren) – Adli Sicil Kaydı – Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti) – Fotoğraf (renkli) 1 adetEğitim Başvurusu:Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı otomasyon sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. ADR - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nasıl Alınır?TMGD sertifikası almak için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimi tamamlama belgesini almak gereklidir.Eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar ADR-TMGD sertifikası almaya hak kazanır.Eğitim Süresi ve Detayları:İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekosem TMGD eğitimleri toplam 49 saattir. Eğitime devam zorunludur.EKOSEM gerektiğinde ders saatlerini ve sınıfları değiştime, programı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan TMGD sınavından önce kurumumuzdan bu eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılarımıza ücretsiz yenileme ve tazeleme eğitimi verilecektir.Eğitim İçeriğiTehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma veSözleşmeler .Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.Taşıma evrakı hakkında bilgiler.Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.Elleçleme ve istifleme kuralları.Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.).Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esaslarıEğitimi tamamlama sınavı
Şarap Dünyasına Giriş ve Tadım Pratiği Uygulaması

15

Şarap dünyasına giriş, Dionysos efsanesi,Şarabın tarihi, Anadolu, Avrupa, Yeni DünyaŞaraplık önemli üzümler, endemik üzümler ve özellikleriŞarap Tadım Teknikleri, 1 Beyaz, 1 Roze , 3 Kırmızı Şarap ile tadım pratiği uygulaması.*2017 yılı itibari ile eğitim ücreti revize edilecektir.
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

20

EĞİTİMİN İÇERİĞİ Eğitimlerde İhtiyaç, Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama Eğitimlerde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar Eğitimin Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması Eğitimde UygunOturma Düzeni Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması Eğiticinin Etkin Kimliği ve Rolü Beden Dili ile İletişim İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Katılımı Sağlayan Stratejiler Eğitim Sunumlarının Hazırlanması Etkin Sunum Teknikleri Sunum Haritalarının Hazırlanması Sunum Materyallerin Hazırlanması Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri Sahneyi Kullanımı Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim YaratmaEğitim OyunlarıEğitim Oyunlarının Uygulanması Eğitimlerde Senaryo Örnekleri Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Atölye Çalışmaları ve Uygulamaları HEDEFLENEN SON: Katılımcıların, yetişkin eğitmenliği ile ilgili becerilerinin geliştirilmeleri, yetkinliklerinin aktif ve etkin düzeyde kullanarak arzu edilen tüm eğitim süreçlerini ve i,çeriklerini rahatlıkla yürütebilir konuma gelmeleri amaçlanmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞiTiMi

25

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış İKY’nin Tanımı, Önemi ve Tarihsel GelişimiStratejik İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları Organizasyon Yapıları-Rol ve Sorumluluklar İKY Süreçleri ve Entegre İKY Modeli Modül 2: İşgücü Planlama ve İş Değerlendirmeİşgücü Planlamaİş Değerlendirme Tanımı, amacıİş Değerlendirme TekniğiGörev Tanımlarının OluşturulmasıYetkinliklerin Belirlenmesi, Yetkinliklerin TanımlanmasıPozisyon-Yetkinlik MatrisiModül 3: Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Başarı GöstergeleriŞirket stratejileriİnsan Kaynakları StratejileriYetkinliklerin strateji ile uyumuOrganizasyonel PlanlamaYedeklemeKariyer PlanlamaKritik ik metrikleriModül 4: İşe Alma ve Yerleştirme İşe Alma ve Yerleştirme süreci ve başarı göstergeleriİşveren MarkasıMülakat TeknikleriDeğerlendirme AraçlarıOryantasyon ProgramıModül 5 Yetenek YönetimiYetenek Yönetimi ModeliYetenek Yönetiminde Yeni Jenerasyonun BeklentileriGünümüzde kariyer hareketliliğiYetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama BileşenleriGelişim ProgramlarıKoçluk-MentorlukİK Yönetiminde koçluk yaklaşımıModül 6: Eğitim YönetimiEğitim İhtiyaç AnaliziEğitim Planı ve bütçeleme Eğitim etkinliği ölçme ve Değerlendirme Modül 7: Performans Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme ve Kullanım Amaçları Performans Yönetimi Süreci ve başarı göstergeleriPerformans Yönetim Sistemi Temel PrensipleriPerformans Değerlendirme Yöntemleri (Hedeflerle Yönetim, Hedef+Yetkinlik Bazlı Yönetim, 360 derece vs.) Çok Boyutlu-Dengeli Performans Sistemi Performans Değerlendirme Görüşmeleri ve Geri BildirimModül 8:Çalışan BağlılığıÇalışan bağlılığı modeliÇalışan bağlılığı araştırma süreciÇalışan bağlılığına etki eden faktörlerÇalışan bağlılığı çalışmaları, aksiyon planı Modül 9: Ücretlendirme ve Bordrolama Ücretlendirmede Ana İlkeler: İç dengenin Korunması, Piyasa Koşullarına Uygunluk Ücret Türleri: Baz(Kök) Ücret, Özendirici Ücretler Ücret SistemleriKıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Hesaplamaları Net Ücret ve İşverene Maliyet Hesaplaması Modül 10: İnsan Kaynaklarında Bütçeleme ve Maliyet Analizi Bütçeleme Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Bütçe Yapılır? İnsan Kaynakları Bütçelerinde Nelere Dikkat Edilmeli? Ücretlerin, Kıdem Tazminatlarının Bütçelenmesi Modül 11: İş Hukuku İş Hukukuna Yön Veren İlkeler İş Hukukunun Temel Kavramları İş Kanunu’nun Uygulama Alanı İş Sözleşmesi Türleri İş Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleriİş Güvencesi İş Sözleşmesinin Sona ErmesiFeshe Karşı Yargı Yolu Hizmet Akdinin Feshinin Sonuçları 
YALIN GİRİŞİM İLE FİKİRDEN TİCARİLEŞMEYE

25

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Yalın girişim felsefesinin temelleriGirişimcilik türleri(bağımsız girişimci, sosyal girişimci, iç girişimci)Yenilikçi fikir üretmeFikri test etmeİş modeli oluşturmaFikri iş modeli üzerine kurgulamaİş modellini oluşturmaDeğer önerisini oluşturma(ürünün eşsiz yönünü belirleme)Müşteri segmentlerini ve pazarlama planıGelir modeli belirleme, maliyetleri belirlemeFinansal plan oluşturmaİş modelini kullanarak iş planı oluşturmaYatırıma giden yol ve etkili yatırımcı sunumuHEDEFLENEN SONUÇ:Girişimci olmak isteyenler: Fikirlerini nasıl doğru bir iş modeline kurgulayıp yatırım almak ve ticarileşmek için gereken bütün süreci öğreneceklerdir.Beyaz yakalı çalışanlar: Kendi kurumlarında üretecekleri projeler ve yenilikçi fikirlerin nasıl uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.
İŞ İNGİLİZCESİ – SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ

15

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Günümüz çağdaş iş dünyasında, özellikle dış ticaret ile uğraşanların, yabancı ülkeler ile ilişki kuran iş adamlarının, sürekli iş seyahatlerine çıkan üst düzey yetkililerin, büyük ve kurumsal kuruluşlarda görev almak isteyenlerin ve kendi kişisel gelişimi için dil bilmenin öneminin farkında olan bireylerin en çok ilgi gösterdiği dil İngilizcedir. Türkiye pazarına hakim olma çabasında olan birçok uluslararası şirket, İngilizce bilen personel arayışı içerisine girmiştir. İşte böyle bir ortamda İngilizceye hakim olan kişiler, işe alım ve yerleşme süreçlerinde bir adım öne çıkarak bu şirketlerce tercih edilmektedir. Bu amaçla, hazırlanan temel iş İngilizcesi eğitiminin amacı, kursa katılacak adayları bu alanda yeterli birer bireye dönüştürmek amacıyla daha çok konuşma ve dinleme olmak üzere aynı zamanda okuma ve yazma becerilerini de geliştirmektir.HEDEFLENEN SONUÇ:Bu kurs, iş hayatında İngilizce dilinde nasıl akıcı ve etkin bir şekilde iletişim kurulabileceğini içerir. Kurs içeriğinde telefon, e-posta ve iş toplantıları, konferanslar ya da sosyal etkinliklerde olduğu gibi yüz yüze durumlarda İngilizce dilini etkin olarak kullanılması için gerekli olan becerilere ve dil bilgisine odaklanılır. Amaç, uluslararası yürütülen işlerde, konferanslara ve şirket toplantılarına katılındığında bireylerin daha özgüvenli olmalarına ve farklı kültürlerden gelen müşteri ve meslektaşlarla iletişim kurmada gerekli olan sosyal becerileri edinmelerine yardımcı olmaktır. Bütün bunları elde edebilmek için kursta rol oynamalar, sunumlar ile farklı iş senaryolarına ilaveten yazılı iletişimin de etkin olarak ele alınması amacıyla yazılı bir kısım da olacaktır.Bu kursa katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce seviyelerinin en az B1 (Intermediate) düzeyinde olması gerekmektedir.
TEMEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

20

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Bilgiye ulaşmak, farklı kültürlerden ve ülkelerden insanlarla iletişime geçmek ve kariyerinizde yükselmek günümüzde İngilizce öğrenmek için sıralanabilecek nedenlerin başında gelir. Üstelik İngilizce dünya üzerinde 75 ülkede kullanılmaktadır ve yaklaşık 375 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Bu dil 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan özel/resmi dil statüsündedir. Birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde 2. dil durumundadır. Dünya nüfusunun yüzde 25′inden fazlası İngilizce konuşmaktadır. Tüm bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, bu kursun amacı sizlere eğitim alanından, ticarete, bilim dünyasından sanata kadar pek çok alanda büyük bir avantaj sağlayacak olan İngilizce’yi temel beceriler düzeyinde edinmenize yardımcı olmaktır.HEDEFLENEN SONUÇ:Yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda eğitimde aşağıdaki program yürütülecek ve ders materyali vb. detaylar adaylara kursun başlamasından önce bildirilecektir. Eğitimler katılımcılardan gelen talep üzerine haftada 15 saat olmak koşuluyla hazırlanmıştır. Eğitim zamanı ise yine katılımcılara ve eğitmene uygun olan gün ve saatlerde verilebilir.
IELTS (SINAVI) HAZIRLIK KURSU

15

IELTS sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir. Bu amaçla seviye tespit sınavı yapılacaktır.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:IELTS (International English Language Testing System)IELTS Sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamayı hedefleyen bir sınavdır.Iki farklı modül içermektedir:1) Akademik Modül:Academic Training Yazma: 1.bölüm (en az 150 kelime) (20 dk)2.bölüm (en az 250 kelime) (40 dk)Konuşma: Birebir görüşme (11-14 dk.)Akademik İngilizce Okuma: 3 bölüm, 40 soru (60 dk )Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi))2) Genel Modül:Genel İngilizce Yazma: (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)Genel İngilizce Okuma: (3 bölüm, 40 soru, 60dk.)Konuşma (11-14 dk.)Dinleme: 4 bölüm 40 soru( 30 dk ve artı 10 dakika cevap kağıdına aktarma süresi)IELTS sınavında her bölüm 9 üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir ve toplam skor için tüm bölümlerin ortalaması alınır.▪ IELTS sınavı hazırlık eğitim programı, IELTS sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda IELTS sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. Bu amaçla hazırlanan/ kullanılan materyaller sınavın doğasına uygun olarak akademik içeriklidir. Eğitimler, bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması amacına yöneliktir. IELTS hazırlık eğitimi seçilen modül çerçevesinde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere verilen bir eğitimdir.General modül eğitiminde daha günlük kullanımların ve pratikliğin öne çıktığı materyaller kullanılırken, akademik modül eğitiminde akademik dilin ağırlıklı olduğu materyaller kullanılır.HEDEFLENEN SONUÇ:IELTS hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, IELTS sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. IELTS sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.Eğitimimiz 15 Nisan 2017 Cumartesi günü başlıyor.Cumartesi 10:00-16:00Pazar 10:00-16:00Haftada 10 saat (6 Hafta eğitim süresi) Eğitimimiz Üniversitemiz dersliklerinde yapılacaktır.07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar eğitim ücretimizi sayfada bilgileri bulunan banka hesabımıza katılımcı ismi belirterek kesin kayıdınızı tamamlamanızı rica ediyoruz.10Nisan 2017 Pazartesi günü eğitim için seviye tespit sınavı yapılacaktır.Eğitimimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.
TOEFL SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI

15

TOEFL sınavı hazırlık programına katılacak kişilerin, genel İngilizce programlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu olmadığından, bu programa katılacak kişinin İngilizce düzeyinin en az orta ( intermediate, B1 CEFR ) düzeyde olması gerekmektedir . Bu amaçla seviye tespit sınavı verilecektir.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:TOEFL sınavı hazırlık eğitim programı, TOEFL sınavı soruları türleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sınavın amacı, kişinin 4 temel beceriyi akademik bir çıktı oluştururken ne kadar verimli sentezleyebildiğini ölçmektir. Programda bu doğrultuda IBT TOEFL sınavında ölçülen dört beceri üzerinde durulmakta ve bu becerilerin en etkin şekilde harmanlanması çalışmaları üzerine yoğunlaşılmaktadır.HEDEFLENEN SONUÇ:TOEFL hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, TOEFL sınavında ölçülen beceriler doğrultusunda geliştirir. TOEFL sınavı hazırlık programını tamamlayan öğrenci, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini akademik yeterliliğe getirir.Asağıda bu sınavın soru türlerini içeren tablo ve seviye skalasını bulabilirsiniz .TOEFL iBT Test SectionsSectionTime LimitQuestionsTasksReading60–80 minutes36–56 questionsRead 3 or 4 passages from academic texts and answer questions.Listening60–90 minutes34–51 questionsListen to lectures, classroom discussions and conversations, then answer questions.Break10 minutes——Speaking20 minutes6 tasksExpress an opinion on a familiar topic; speak based on reading and listening tasks.Writing50 minutes2 tasksWrite essay responses based on reading and listening tasks; support an opinion in writing.Understanding Your TOEFL iBT® Test ScoresTOEFL® Score ScalesSkillScore RangeLevelReading0–30High (22–30) Intermediate (15–21) Low (0–14)Listening0–30High (22–30) Intermediate (15–21) Low (0–14)Speaking0–30 score scaleGood (26–30) Fair (18–25)Limited (10–17) Weak (0–9)Writing0–30 score scaleGood (24–30) Fair (17–23) Limited (1–16)Total Score0–120
Assyst Programı ile Bilgisayar Destekli Giysi Kalıbı Hazırlama, Serilendirme ve Pastal Hazırlama Sertifika Programı

10

ASSYST CAD PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA PROGRAMI EĞİTİMİBu eğitim ile kullanıcı Assyst CAD sisteminde  istenilen ölçülere göre temel beden kalıbı oluşturabilir, model uygulayabilir, serileme yapabilir, bir modelin kalıplarını üretime hazır hale getirebilir, bilgisayarda oluşturulmamış bir kalıbı digit ederek sisteme girişini sağlayabilir, gerekli düzeltme veya değişikleri sağlayarak yeni bir kalıp elde edebilir. Ayrıca başka bir programda hazırlanmış kalıpları DXF çeviri programı ile dönüştürebilir ve yine istenirse gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapabilir. Lay assyst programı ile serisi elde edilmiş kalıplar için gerekli kumaş metraj hesaplamaları yapabilir, asorti planına uygun optimum kumaş tasarrufu sağlayacak şekilde kalıpları yerleştirip kesime hazır hale getirme becerisi kazanır.Katılımcı talebi doğrultusunda hafta içi programı iki gün 18:00-21:00  veyaCumartesi günleri 09:00-16:00 arası eğitimimiz planlanmaktadır.Eğitim için yeterli çoğunluğa ulaşıldığında tarih bilgisi mail ile iletilecektir.Kredi Kartı ile Merkezimizde Ödeme ve taksit imkanı bulunmaktadır.