YÜZLERCE EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEN

ÖNE ÇIKAN GÜNCEL EĞİTİMLER

Arabuluculuk Eğitimi

30

PROGRAMIN AMACIArabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.PROGRAM İÇERİĞİArabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERDiploma FotokopisiKimlik Kart'ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisiÖdeme dekontuEĞİTMEN KADROSUHukuk Prof. Dr. Huriye Kubilay,Doç. Dr. Zeynep Şişli,Doç. Dr. S.Alp Limoncuoğlu,Doç. Dr. Esra Katıman,Doç. Dr. Barış Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Begüm Bulak Uygun,Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan,Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı Zengin,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dögerlioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy,Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık,Av. Neşem Batur,Av. Nurdan Heris,Arb. Av. P. Pelin Özşahinli ,Arb. Av. Tuğba Balkan,Arb. Av. Efsun Matur,İletişimProf. Dr. Ebru Uzunoğlu,Doç.Dr. Sema Misçi Kip,Doç. Dr. Selin Türkel,Öğr. Gör. Burçin Önder,Öğr. Gör. Burak Amirak,Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal,Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar,PsikolojiProf. Dr. Canan Başar Eroğlu,Doç. Dr. Seda Can,Doç. Dr. Seda Dural,Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz ,Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy,Dr. Sedef Uzgören,Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü,Öğr. Gör. Berrin YangınözüAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

30

         Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli "Olur"u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARIUzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;- Siyasal Bilgiler Fakültesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Fakültesi- İşletme FakültesiMezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:- Anayasa Hukuku- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)- Ceza Hukuku (Özel Hükümler)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk- Ticaret Hukuku- İş Hukuku- Borçlar HukukuUzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı) ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM'e elden teslim etmek zorundadırlar.Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.    EĞİTİM PROGRAMITEORİK EĞİTİM KONULARI                                                  UZLAŞTIRMA  Onarıcı Adalet -3 Saat Uzlaştırmanın Esasları - 4 Saat Uzlaştırmanın Esasları Şartları -  2 Saat  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü - 4 SaatUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler İletişim - 5 Saat Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 6 SaatUzlaştırma Teklifi      2.Uzlaştırmada Edim       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi  Müzakere -8 SaatKovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü- 2 SaatSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 SaatUygulama- 12 SaatEĞİTMEN KADROSUProf. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiDoç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim FakültesiÖğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMÖğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEMDoç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk FakültesiFerda ESER- Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -UzlaştırmacıAv. Arb. Tuğba BALKAN –UzlaştırmacıAv. Sinem TOP- Ceza Hukuku Doktora ÖğrencisiAv. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ UzlaştırmacıAv. Ersoy AKDEMİRAv.Nurdan HERİS UzlaştırmacıAşağıda bulunan başvuru formunu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.
Agile Leadership

15

Program HakkındaLiderlikte çığır açın!Eski komuta kontrol modelleri, artık en muhafazakâr kuruluşlar dışında, tamamen geçmişte kaldı. Başarılı olmak, bir organizasyonu en iyi şekilde yönetebilmek ve tabii ki fark yaratmak için artık yeni bir liderlik modeli var: Agile Leadership! Agile Leadership, özyönetim ve öz disiplini yeni seviyelere taşıyor ve liderliğin tanımına dair geleneksel inançlara meydan okuyor.Agile Leadership eğitim programında, aşağıdaki konularda kendinizi geliştirerek, bu yeni liderlik tarzının ekipte rollerin nasıl yeniden tanımlayabildiğini öğreneceksiniz:Daha iyi kararlar alabilmek için yetkilendirme yoluyla ekibin motive edilmesi,Yüksek işlevli bir ekibin yaratıcılığının ve kapsayıcılığının önünün açılmasıKarar vermedeki önyargıların belirlenmesi ve yönetilmesi,Bireyler, ekipler ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkların müzakere edilmesi,Yetkilendirme ve güçlü kısıtlamalara dayalı ölçümler yoluyla başarının sağlanması.Bu eğitim programı ile yepyeni bir liderlik tarzını keşfedecek; iş yerinde ekibinizi, öz motivasyonu yüksek, eleştirel düşünebilen bir ekip haline getirebilecek bilgi ve donanıma sahip olacaksınız.Neler öğreneceksiniz:√ Kendi kendini organize eden ekipler oluşturmak,√ Liderliği kolaylaştırmayı ve oyunun gücünü,√ Karar bilimini ve insan zihninin “kestirme yolları”,√ Müzakere stilleri ve teknikleri,√ Farkındalık ve duygusal zekâ (EQ) ile önyargıları yönetmek.En Yeni Müfredat:Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyorSektör Tarafından, Sektör İçin Bu eğitim programı;√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.Yalnız değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak. Ders Programı1. Hafta Agile Liderlik SorunuLiderliğin TanımlanmasıGeleneksel LiderlikModern LiderlikAgile Liderlik2. HaftaAgile Liderlik SüreciÇerçevelemenin AmacıAgile’a UyumOyunun GücüUstalık, Özerklik, Amaç3. HaftaAgile Liderinin MücadelesiKarar Vermedeki Önyargıları AnlamakKarar Önyargısını YönetmeGizli Güçlerden YararlanmaOdağın Korunması4. HaftaKararları TasarlamaHızlı Gitmek için Yavaş İlerlemekDürtme DavranışıMüzakere Alanı RehberiSonuca Giden YolNotlandırma,Ders Sonrası Quiz’ler (% 0) - Muhtemelen derste cevaplandırılması gereken en önemli sorular, bunlar her dersten sonra belirlediğimiz seri sorulardır. Bunlar, öğrendiklerinizi hızlıca hatırlamanızı sağlar ve bu bilgileri unutmamanıza yardımcı olur.  Bir konuyu bellekte tutmanın en iyi yolu, ders bitiminde böyle seri sorularla, öğrendiklerinizi anımsayarak bu bilgileri belleğinize daha güçlü bir şekilde kayıt etmektir.Haftalık Quiz’ler (% 64) - Her hafta, o haftaya ilişkin kapsamlı bir quiz yapılır. Oldukça kolay olan bu quiz’ler, işlenen konuları tüm ayrıntılarıyla hatırlamanıza katkı sağlar. Quiz sırasında istediğiniz kadar deneme hakkına sahipsiniz. Sorulara olabildiğince ilk seferinde doğru cevabı vermeye çalışın, ama deneme hakkınızın sınırsız olduğunu unutmayın.Final Sınavı (% 32) - Final sınavı 20 sorudan oluşur. Tıpkı quiz’lerdeki gibi, finalde de istediğiniz kadar deneme hakkına sahipsiniz.Geribildirim Kontrol Noktası (% 4) - Class Central web sitesinde, size geri bildirim sağlayacak bazı bonus sorular bulunuyor.
AI for Leaders

15

Program HakkındaYapay zekâ işlerimizi elimizden mi alacak? Yoksa şirketlerimizi büyütebilmek için yapay zekadan yararlanabilir miyiz?Günümüz şirketleri ve yatırımcılarının çoğu, yapay zekânın (YZ) şirketlerin büyümesi, kârlılık ve toplam gelir üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkilerini incelemeye başladı.Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ve McKinsey'in Araştırmalarına göre, insanların yaptığı bazı işlerin makinelere aktarılmasıyla, YZ kimin hangi işi nasıl yaptığı konularında çok daha fazla söz sahibi olacak. Olumlu yönden bakarsak, YZ'nın, onu geliştiren şirketler ve ülkeler açısından dünya ekonomisine önemli bir katkı sağlaması ve değer katması bekleniyor. Bu nedenle; tüm liderlerin, müdürlerin, yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin YZ dünyasında rekabet edebilmek ve başarılı olabilmek için YZ becerilerini geliştirmeleri günümüzde, her zamankinden çok daha önemli. Bununla birlikte, organizasyonlardaki liderlerin ve şirketlerdeki yatırımcıların çoğu, rekabet avantajı yaratabilmek için bu teknolojileri kullanma ve uzun vadede başarılarını güvence altına almak için doğru ekipleri kurabilme konusunda maalesef gerekli becerilere sahip değiller.İşte bu derste tam da bu konuya değiniliyor. Artificial Intelligence Eğitim Programı’na katılarak YZ teknolojilerinin şirketlerin büyümesi, kârlılığı ve gelirin artırılması için nasıl kullanılabileceği konusunda kendinizi geliştireceksiniz.Neler öğreneceksiniz?:√ Platform iş modellerinin ve YZ teknolojilerinin birbirlerini nasıl tamamladığını,√ YZ destekli platformlara dayalı iş modellerinin neden pazarda söz sahibi olduğunu,√ YZ destekli platform iş modellerini benimseyen liderlerin özelliklerini,√ Verileri nerede arayacağınızı ve işletmeniz ve YZ için hangi verilerin değerli olduğunu,√ YZ konusunda işe nereden başlayabileceğinizi ve başarı için gerekli 5 adımı (buna PIVOT diyoruz),√ Şirketinizin ve ekibinizin bugünün liderlerini nasıl yakalayabileceğini,√ Bu yeni teknolojilerin ve iş modellerinin ekonomisini,√ Gelirlerinizi ve kârlılığı artırmak için bu teknolojileri nasıl kullanabileceğinizi,√ YZ liderliğindeki şirketlerin 7 özelliğini.En Yeni Müfredat:Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyorSektör Tarafından, Sektör İçinBu eğitim programı;√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.Yalnız Değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.Dersin BölümleriModül 1: Platformlar ve AğlarModül 2: Makineler ve Yapay ZekâModül 3: YZ için verilerModül 4: Stratejileri, Kültürleri ve Süreçleri Değiştirme - 5 Adım YaklaşımıModül 5: YZ İşinizi ve/veya Özerk Biriminizi KurmakNotlandırma;Bilgi Kontrolleri (Notunuzun %50'si)Tartışma Forumu İpuçları (Notunuzun %20'si)Kendi İş Modelinizi Geliştirmek (Notunuzun %30'u)
Leaders of LearnIng

15

Program Hakkında“Öğrenmeyi” keşfetmeye hazır mısınız?Öğrenmek nedir, hiç düşündünüz mü? Bir şeyleri nasıl öğrendiğimizi hiç merak ettiniz mi? En iyi nasıl öğrenebildiğinizi biliyor musunuz? Mesela not alarak mı daha iyi öğrenirsiniz yoksa dinleyerek mi? Peki, öğrenmeye dair kişisel bir teoriniz var mı?Leaders of Learning programında, kendi kişisel öğrenme teorinizi belirleyecek ve bu teorinin değişen öğrenme ortamına nasıl uyabileceğini keşfedeceksiniz. Bu eğitim programı, sadece okullara değil, daha geniş ve büyük anlamda bir “öğrenme”ye odaklanıyor.Eğitim sektörü muazzam bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşüm önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edecek. Nasıl öğreniriz, ne öğreniriz, nerede öğreniriz, neden öğreniriz gibi soruları bu eğitim programında tekrar gözden geçireceğiz. Leaders of Learning programında, Harvard Üniversitesi’nden Profesör Richard Elmore’un önderliğinde, Pearson Türkiye ve ETZ Akademi güvencesiyle öğrenme, liderlik, organizasyon yapısı ve fiziksel tasarım kavramlarını derinlemesine inceleyeceğiz.Neler Öğreneceksiniz:√ Kişisel öğrenme teorinizi nasıl belirleyeceğinizi,√ Liderliğin farklı öğrenme ortamlarında nasıl göründüğünü,√ Bir kurumun yapısının öğrenme teorilerine nasıl yansıdığını,√ Fiziksel ve dijital tasarımın öğrenmeyi nasıl şekillendirdiğini,√ Nörolojinin öğrenmenin geleceğini nasıl etkileyeceğini.Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyorSektör Tarafından, Sektör İçinBu eğitim programı;√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.Yalnız Değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.Dersin BölümleriGirişLeaders of Learning programı nedir? Bu programda nasıl başarılı olabileceğinizi öğrenin. Öğrenme sektörü ve öğrenmenin geleceği üzerine düşünün. Öğrenme Şekilleri ile ilgili ölçme-değerlendirme çalışmasını tamamlayın.1: Öğrenme ŞekilleriÖğrenmek ne anlama gelir? Öğrenme hakkında farklı teorileri keşfedin ve öğrenme ile ilgili fikirleri sizin fikirleriniz ile en fazla örtüşen kurum ve liderleri tespit edin. Öğrenme kadranında nerede olduğunuzu bulmak için Öğrenme Şekilleri çerçevesini kullanın.2: Liderlik ŞekilleriLiderlik, öğrenme kurumlarının farklılığına göre nasıl değişiyor? Size yakın gelen liderlik yöntemleri ve değerlerini keşfedin. Farklı öğrenme kurumlarında inovasyonun nasıl farklılık gösterdiğini öğrenin.3: Kurum ŞekilleriBir kurumun yapısı, öğrenme ile ilgili inançlarını nasıl yansıtır? Kurumların kullandığı yöntemlerin sizin kişisel öğrenme teorinizle nasıl örtüştüğü üzerine düşünün. Belli bir kadrana girmeyen, çerçevelere tam oturmayan kurumları düşünün.4: Tasarım ŞekilleriFiziksel tasarım öğrenmeyi nasıl etkiler? Tasarım, dijital öğrenme için ne anlama gelir? Önemli tasarım sorularına nasıl cevap vereceğinizi ve öğrenme teorinizi nasıl destekleyeceğinizi öğrenin.SonuçŞu anda neredesiniz? Öğrenmenin geleceği ve kişisel öğrenme teoriniz üzerine genel olarak bir kez daha düşünün. Nöro-eğitimle gelen yeni fırsatlara odaklanın. Öğrenme yolculuğunuzda ilerlerken ne gibi seçimler yapacağınızı düşünün.NotlandırmaHer bölümde kısa quizler (Puanınızın yüzde %50’si)Öz-düşünme (Puanınızın %25’i)Tasarım ödevi (Puanınızın %25’i)Sertifikalarda puanınız belirtilmez, yalnızca geçtiğiniz gösterilir. Sertifikanız, Pearson ve HarvardX adı altında ayrı ayrı verilecektir.
Fintech Navigator

15

Program HakkındaFintech'i keşfetmeye hazır mısınız?Pearson Professional’ın sunduğu Fintech Navigator dersi ile Fintech'in finansal sektördeki statükoyu nasıl sekteye uğrattığını görecek ve bu durumun sunduğu fırsatlardan yararlanabilmek için gereken bilgi ve becerileri edinme fırsatını bulacaksınız. Pek çok konuda önemli bilgiler edineceğiniz bu ders sonunda, tek başınıza veya bir grupla birlikte, yerel veya bölgesel finansman fırsatları için uygun olabilecek yeni bir işletme veya ürün fikri sunacağınız bir proje hazırlayacaksınız.Pearson Fintech Navigator programı, katılımcılarını sektörle bağlantılı network’e dahil ederek ve onları kariyer gelişim modülleri ile destekleyerek, öğrenme ile istihdam ve/veya daha ileri çalışma hedeflerini birbirine bağlayan bir köprü görevini üstleniyor. Bu heyecan verici ders, kariyerinizi stratejik bir seviyeye yükseltmenize yardımcı olacaktır.Bu eğitim programında, sizden, yüz yüze oturumlarda bazı zorlu alıştırmaları tamamlamanız ve önemli grup projeleri hazırlamanız beklenmektedir. Program boyunca dünyanın önde gelen Fintech uzmanları David Shrier, Alex ‘Sandy’ Pentland ve Christopher Tucci tarafından destekleneceksiniz.Neler Öğreneceksiniz:√ Bu heyecan verici değişim ve yenilik dönemi ile ilişkili riskler ve fırsatlar konusunda derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi,√ Fintech'in ne olduğu hakkında geniş ve derin bir anlayış geliştirmeyi,√ Fintech’in finansal sistemin geleceği üzerindeki etkilerini anlamayı,√ Alıştırmalar ve uygulamalı deneyimlerle Fintech bilginizi uygulamaya geçirmeyi.En Yeni Müfredat:Eğitim programının müfredatı;√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyor√ Etkileşimli oturumlar, KOBİ önderliğinde Konuşmalar Dizisi, sınıf arkadaşları ve eğitmenler ile yapılacak fikir alışverişleri yer alıyor√ Rol canlandırma, tartışma, sunum ve vaka çalışmaları gibi uygulamalı alıştırmalar bulunuyorSektör Tarafından, Sektör İçinBu eğitim programı;√ Farklı endüstrilerdeki akranlarınız ile bağlantı kurmanızı,√ Endüstrinin önde gelen liderlerini tanımanızı,√ Bölgesel uzmanlara ulaşarak LinkedIn ağınızı yeniden yapılandırmanızı,√ Akranlarınız ve Pearson Professional mezunlarıyla çevrimiçi olarak bağlantı kurmanızı sağlayacaktır.Yalnız Değilsiniz!Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.Ders Programı Modül 1: Fintech'e GirişModül 2: Finansal İnovasyonun BağlamıModül 3: Tasarım Odaklı DüşünmeModül 4: Paranın Kökenleri ve GeleceğiModül 5: Finansal İşlemlerin GeleceğiModül 6: Altyapının GeleceğiModül 7: Fintech ve Akıllı ŞehirlerModül 8: Finansmanın GeleceğiModül 9: Öğrenim YansımalarıModül 10: Fintech Geleceğinizi PlanlamaBeklentilerProgramı başarıyla tamamlamanız için bir bitirme projesi (bir bireysel ödev, birkaç ekip ödevi ve Modül 9'daki ayrı bir bireysel ödevden oluşmaktadır) yapmanız gerekmektedir. Diğer tüm değerlendirmeler, içeriği anlamanız konusunda size geri bildirim sağlayacak ancak final notunuza katkıda bulunmayacaktır.Çalışma                                                                                                                          Son Teslim              PuanModül 2.12: Değerlendirici Kısa Sunum Ekip Ödevi                                                          2. Hafta             20Modül 3.13 Sizin İçin Bir Çözüm Seçme Bitirme Projesi Ekip Ödev                                  3. Hafta              5Modül 4.10 Tasarım / Prototip Ekip Ödevi                                                                          4. Hafta             20Modül 5.11 Piyasa Büyüklüğü ve Rekabetçi Ortam Ekip Ödevi                                         5. Hafta             20Modül 6.12 Pazarlama / Ürün Analizi Ekip Ödevi                                                               6. Hafta             20Modül 7.9 İş Modeli Ekip Ödevi                                                                                          7. Hafta             20Modül 8.3.1 İş Planı Ekip Ödevi                                                                                         8. Hafta              20Modül 9.2.1 Geleceğe Yönelik Rol Dağılımı Bireysel Ödev                                               9. Hafta              20                                                                                                                                                    Toplam Puan        145